Euribor Project
Euribor Project

Проект

Основна информация

Проектът „EURIBOR: Насърчаване на устойчиви действия за овластяване на уязвими групи от млади жени“ е предназначен за жени на възраст 24-29 години, които не работят, не учат и не се обучават (NEET), които са в уязвимо положение: дългосрочно безработни, мигранти или малцинства, живеещи в малки градове или селски райони, майки с много семейни задължения. Чрез транснационално и регионално сътрудничество на партньорите по проекта със съответните местни заинтересовани страни, чрез програми за обучение по заетостта, онлайн курсове и програми за онлайн предприемачество, допълнени от менторство, EURIBOR ще насърчи заетостта на младите жени, ще увеличи броя на социално ангажираните жени и ще подобри транснационалното сътрудничество относно пазара на труда.

 

В програмите EURIBOR от целевите региони ще бъдат включени 380 жени в затруднено положение.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА

27 месеца, 11.01.2021– 31.01.2024 г.

 

euribor-project.eu

Euribor ProjectEuribor Project

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy