Euribor Project
Euribor Project

Projekt

Ciljne skupine

Organizacije, ki delujejo regionalno ali lokalno. To so:

  • Centri za poklicno izobraževanje in usposabljanje iz Bolgarije, ki delujejo v 5 bolgarskih mestih,
  • Agencija za regionalni in gospodarski razvoj Vratsa (Bolgarija)
  • VET Center iz Izole (Slovenija)
  • La Salle iz Seville, ki je mreža 20 šol in 6 družbenih subjektov na ozemlju Andaluzije in Melilla
  • Center za usposabljanje iz Gzire (Malta)
  • Nevladna organizacija iz Campobassa in Florenece (Italija), dejavna na področju formalnega, neformalnega in priložnostnega izobraževanja in usposabljanja za mlade in odrasle
  • Center za usposabljanje, organizacija delodajalcev in agencija za zaposlovanje iz Poljske (Varšava in Krakov).

 

Ciljne skupine v našem projektu so:

  • mlade ženske, stare 24-29 let, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo, so v ranljivem položaju: dolgotrajno brezposelne, z migrantskim ali manjšinskim ozadjem, živijo v majhnih mestih ali na podeželju, matere z družinskimi obveznostmi.
  • vsaj 380 mladih žensk v ranljivem položaju iz ciljnih regij bo vključenih v programe EURIBOR, prilagojene za obravnavanje vidika spola.
Euribor ProjectEuribor Project

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy