Euribor Project
Euribor Project

Projekt

Rezultati projekta

Rezultati projekta

 

1. boljše transnacionalno sodelovanje, povezano s trgom dela,

  • do konca projekta (2023) 12 kvalificiranih pravnih subjektov iz držav EU sodeluje pri projektih transnacionalnega sodelovanja,
  • do konca projekta (2023) bo zaupanje med pravnimi subjekti, ki sodelujejo pri konzorciju, doseglo največ 5 točk,
  • do konca projekta (2023) uporablja 90 % vključenih posameznikov znanje, pridobljeno od transnacionalnega konzorcija.

 

2. Izboljšana situacija zaposlovanja NEET ciljne skupine

  • odprtih najmanj 12 delovnih mest,
  • najmanj 275 pripadnic ciljne skupine aktivno išče delo,
  • najmanj 110 pripadnic ciljne skupine je v postopku uvedbe poslovne dejavnosti.

 

3. Večje število NEET ciljne skupine, ki bo socialno integrirana.

  • Najmanj 275 pripadnic ciljne skupine sodeluje pri inkluzivnih dejavnostih (npr. usposabljanje in učenje ob delu).
  • Najmanj 70 % ciljne skupine bo doživelo socialno inkluzijo, ki se kaže s krepitvijo in/ali družbeno vključevanje.
Euribor ProjectEuribor Project

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy